Sensor en GPS Fieldservice: METIOR - Creetion

Deze innovatie biedt een oplossing(en) om gebruikersvriendelijk digitale schetsen (revisies) te maken op een ondergrond.


In plaats van het handmatig schetsen (zowel binnen als buiten) worden de trajecten ingemeten met speciaal hiervoor ontwikkelde systeem gebaseerd op GPS en bewegings-sensoren. Deze oplossing kan ingezet worden t.b.v. AGA werk, maar is ook breder inzetbaar voor ander schetswerk in het veld. De basis van de oplossing is een speciaal geselecteerde GPS paal (de NET-GPS van de leverancier Unovica). Dit device is relatief voordelig ten opzichte van de traditionele leveranciers en biedt een zeer hoge nauwkeurigheid (“accuracy” van 1 tot enkele cm’s is zeer gangbaar).

Creetion heeft de specificaties aangereikt en verfijnd om de API van het device te laten ontwikkelen, waardoor onze applicaties naadloos aansluiten op deze GPS.  

Echter de meetapplicatie is volledig ontkoppeld en kan eventueel ook worden aangesloten op reeds aanwezig GPS devices, zolang deze een koppeling ondersteunen.  De ontwikkelde software componenten zijn zodanig modulair opgezet, dat ze zowel als library (ruwe datacollectie) als plugin (basis functies) en als applicatie kan worden geïmplementeerd binnen uw bedrijfsprocessen.

Zo leveren wij ook een versie uit voor de Trimple en ontwikkelen wij continu aan nieuwe versies en toepassingen.

Met de nauwkeurige GPS-positie wordt het referentiepunt bepaald, waarna afhankelijk van de bebouwing de meeting kan worden voortgezet met de GPS paal of kan worden overgeschakeld op de bewegingssensor. Creetion heeft een formeel partnership met de leverancier van dit device (Moasure) en heeft als ontwikkelpartner meegewerkt aan de koppeling om de meetdata uit te kunnen wisselen tussen het meetdevice en de Creetion meetapplicatie. We zijn officieel reseller van dit product en vertellen u graag meer over de mogelijkheden.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden die deze innovatie voor uw bedrijf biedt neem dan contact op via moasure@creetion.com

Alle oplossingen