Workflow Management - Creetion

Gebaseerd op het SAP Business Workflow platform biedt Creetion oplossingen om end-to-end business processen te kunnen faciliteren om deze te stroomlijnen en automatiseren. Bespaar tijd, verhoog de kwaliteit en biedt inzicht door het toepassen van procesoplossingen gebaseerd op SAP Business Workflow. Processen lopen door tot het gewenste einde en de vereiste acties zijn duidelijk voor de gebruiker. De focus ligt op end-to-end, dus niet op deelprocessen binnen afdelingen!

Denk aan vastomlijnde standaard processen binnen iedere organisatie zoals factuurverwerking en het goedkeuren van bestellingen. Echter de kracht zit juist in het koppelen van deelprocessen. Ter illustratie het verwerven van een externe medewerker. De start betreft het verkrijgen van de benodigde expertise in de markt door een uitvraag. Daar stopt het totale proces natuurlijk niet, nadat de gevonden kandidaat is geselecteerd, wil je uiteraard dat deze snel kan starten binnen de organisatie! Automatisch vervolgen van het proces in de vorm van medewerkers registratie, vastlegging van de bestelopdracht en diverse opties tot automatische toekenning/aanvraag van accounts en middelen behoren hier tot de mogelijkheden.

Creetion template oplossingen

Creetion heeft een team van processpecialisten die al 10+ jaren samenwerken om procesgebaseerde oplossingen te bieden. Niet alleen de benodigde technische skills zijn vertegenwoordigd binnen het team, maar ook het procesdenken en met name praktijkervaring binnen de diverse processen die binnen SAP plaats kunnen vinden. De effectiviteit bewijst zich keer op keer. Gebaseerd op deze jarenlange ervaringen zijn er template oplossingen gerealiseerd die zowel technisch als functioneel de best practices volgen.

Maak optimaal gebruik van de proceslaag van SAP gecombineerd met een krachtige User Interface. Template oplossingen zijn gericht op uw bedrijfsprocessen en daarmee veelal ook SAP module overstijgend. Door met deze oplossingen te werken worden de diverse SAP modules aan elkaar gekoppeld waar van toepassing. Voor de gebruiker betekent dit vooral herkenbaarheid en duidelijkheid, alle schermen zijn opgebouwd op dezelfde wijze welke de gebruikerservaring verhogen, taken en vervolgstappen worden duidelijk gepresenteerd.

Basis template

Om direct te kunnen beschikken over basis functionaliteit die binnen ieder proces van toepassing is, heeft Creetion een basis template opgezet. Deze is voorwaardelijk, maar ook een solide basis. Deze bevat generieke componenten die voordeel bieden voor ieder denkbaar business proces. Denk hierbij aan standaard componenten als het om advies kunnen vragen binnen een verkregen taak, een beslissing te delegeren, het kunnen toevoegen van bijlagen of notities en diverse logging en rapportage opties. Dit maakt ook het toevoegen van nieuwe template oplossingen op relatief korte termijn mogelijk.

Process templates

Process templates zijn gebaseerd op veel voorkomende bedrijfsprocessen. De voordelen kunnen kwantitatief zijn door waar mogelijk en verantwoord handmatige acties te automatiseren, maar ook kwalitatief door de gebruikers de juiste richting te wijzen binnen het proces om zo bijvoorbeeld altijd rechtmatig te handelen.

Op dit moment zijn de volgende templates beschikbaar: