Digitaal Uitwisselingsplatform - DUP - Creetion

Een volwaardige Order Management Solution voor het afhandelen van diverse soorten werkzaamheden binnen het domein van de infra-aannemers (schouw-werkzaamheden, plannen, Kwaliteitsbewaking, inspecties, nabewerking, bestekbeheer, grootverbruik opdrachten) om werkopdrachten zowel technisch als administratief volwaardig op te kunnen leveren. De oplossing kan worden ingezet voor diverse werkstromen en heeft een unieke toegevoegde waarde doordat deze in een koppeling voorziet met onder andere DSP (Digitaal Samenwerkings-Platform) om digitaal opdrachten te ontvangen en statusupdates te verzenden.

De oplossing is speciaal ontwikkeld door Creetion om tegemoet te komen aan de vraag om steeds meer elektronische berichten uitwisseling te ondersteunen en is zowel voor netbeheerders als voor aannemers (oa bijvoorbeeld referentie cases Van Baarsen).

Omdat de oplossing onder architectuur is opgezet en wordt gehost op het speciaal hiervoor geselecteerde OutSystems platform bieden wij een flexibel pallet aan modules die zowel afzonderlijk van elkaar als stand-alone kunnen worden ingezet.

Alle oplossingen