GPS tijdregistratie applicatie: Motia - Creetion

Met Motia behoort het handmatig schrijven van uren tot het verleden. Tijd wordt via de met GPS verbonden app geregistreerd en direct geautomatiseerd naar de backoffice verstuurd en verwerkt. Zowel voor eigen medewerkers als ingehuurd personeel.

Voordelen buitendienstmedewerkers:

  • tijdschrijven vindt automatisch plaats op basis van GPS
  • eenvoudig (reis)declaraties en verlofaanvragen indienen
  • alle informatie is realtime ter beschikking is

Voordelen backoffice medewerkers:

  • tijdregistratie is altijd actueel
  • geen handmatige verwerking
  • digitaal goedkeuren
  • inzicht middels heldere rapportages

Motia is onder andere voor installatiebedrijven, bouwbedrijven, service & onderhoudsorganisaties, thuiszorg, schoonmaakbedrijven; kortom, alle bedrijven waarbij het personeel vaak op verschillende projectlocaties /werkadressen zijn of haar taken uitvoert en de urenregistratie van belang is.

Meer weten over Motia?

Kijk voor meer informatie op Motia.org.

Alle oplossingen