DUP Routing Engine - Creetion

De routing engine is ontwikkeld als extra dienst om systemen en partijen die een rol spelen in het uitvoeringsproces te kunnen combineren met 1 van de DUP modules of binnen de DUP totaaloplossing. Met behulp van deze oplossing kunnen klanteigen ERP systemen, planningssystemen, financiële systemen enzovoort kunnen worden geïntegreerd met de oplossingen die Creetion biedt.

Tevens kan de oplossing gebruikt worden om actoren buiten de eigen bedrijfsvoering en met behulp van eigen middelen toch een rol te geven binnen specifieke onderdelen van het proces. Zo kunnen bijvoorbeeld onderaannemers worden geïntegreerd en faciliteert deze module de mogelijkheid om informatie uit andere systemen te verwerken en te integreren in de formele berichten uitwisseling met de opdrachtevers.

Conceptueel gezien biedt de routing engine een “staging” omgeving om berichten te routeren en te “orchestreren” tussen verschillende actoren. De oplossing kan worden ingezet om snel bestaande legacy systemen in te zetten voor nieuwe integraties (bijvoorbeeld naar DSP) en de transitie naar een doelarchitectuur te vereenvoudigen (lees hierover meer in referentie casus; Stam&Co) 

Alle oplossingen