AGA Koppeling - Creetion

Bij het uitvoeren en opleveren van werkopdrachten wordt steeds vaker geëist dat de opdrachtnemer de uitgevoerde werkzaamheden digitaal oplevert. Met name waar het gaat om grondwerkzaamheden is het van belang om een schets te kunnen maken, waarop het tracé en de technische details van de aansluitingen worden aangegeven. Daar waar dit traditioneel met GIS applicaties handmatig wordt ingetekend biedt de moderne technologie uitkomst om de gegevens direct “aan de put” in te voeren met behulp van diverse meetoplossingen (zie ook Creetion meetoplossingen).

Specifiek ten behoeve van DSP-opdrachten heeft Creetion een standaard koppelvlak ontwikkeld, waarmee berichten kunnen worden uitgewisseld met externe tekenpakketten zoals SPIE en GoMapForms. De koppeling wordt vanzelfsprekend ook meegeleverd met de eigen DUP-meetoplossingen (link) van Creetion.

De toegevoegde waarde van de koppeling ligt in de mogelijkheid om op ene gestandaardiseerde manier de informatie kan worden geïntegreerd in het eigen proces, zodat er een technische validatie van DSP protocol of juist eigen specifieke validaties, die bijvoorbeeld vanuit de interne richtlijnen of contractafspraken geborgd dienen te worden, omdat er anders afkeur en of uitval van opdrachten zal optreden (met in-efficiency en/of negatieve financiële consequenties als gevolg).

Alle oplossingen