Process Mining - Creetion

Met ingang van 21 april 2016 is Creetion Consulting Partner van Celonis. Dit Duitse bedrijf levert innovatieve oplossingen op het gebied van Process Mining, waarmee op basis van “event logs” bedrijfsprocessen in real time kunnen worden gemonitord en geanalyseerd.

Process Mining gaat niet uit van vooraf gedefinieerde procesontwerpen, maar analyseert processen zoals die feitelijk in de IT systemen zijn uitgevoerd. Daarbij wordt in detail duidelijk hoe de processen aflopen, welke varianten er in het proces echt bestaan en in welke gevallen er afgeweken wordt van een optimale procesflow. De software van Celonis maakt het mogelijk in real time complexe vragen af te vuren op de procesdata en daarmee inefficiëntie, onnodige kosten en afwijkingen van de geldende process controls op te sporen.

In het verleden was het erg complex om in grote (SAP) IT landschappen boven tafel te krijgen hoe bedrijfsprocessen werkelijk werden uitgevoerd. Met Celonis is dit nu wel eenvoudig mogelijk.

Creetion heeft als consultancy bedrijf een sterke focus op optimalisatie van processen. Bij al onze klanten verbetert Creetion de kwaliteit, meetbaarheid en efficiency van de bedrijfsprocessen middels BPM, Case Management, KPI Dashboards en nu ook Process Mining met Celonis.

Creetion kan als Consulting Partner deze organisaties ondersteunen zowel in de installatie, configuratie en implementatie van Celonis Proces Mining. Vanuit de primaire procesoptimalisatie focus levert Creetion daarbij diepgaande kennis van en ervaring met de belangrijke proces ketens in verschillende branches.