Implementatie services - Creetion

Het technisch maken van software is één, het zorgen dat de opgeleverde software geaccepteerd en gebruikt wordt is een ander verhaal. Dat laatste kan niet los worden gezien van het software voortbrengingsproces (onder andere goed requirementsmanagement), maar implementaties services vereist andere competenties.

Creetion is zich hier terdege van bewust en het succes van onze projecten is mede te danken door bewust en samen met onze klanten voldoende aandacht aan deze dienst te besteden.