Updaten en standaardisen van bestaande SAP infrastructuur

Werknemers portal/dashboard Overzicht van een melding Overzicht van meetpunten in een melding

Doelstellingen

Verlagen van de TCO door het inrichten van kleine, werkgebied specifieke, applicaties die zijn gebouwd op standaard SAP.

Werkwijze

Doorlooptijd

Start project: oktober 2014

Implementatie: mei 2015

Resultaat

Specialisaties: