Implementatie projectdossiers voor meerjarige projecten in SAP

De medewerkers portal Fasering van het project Gantt chart implementatie

Doelstellingen

Het implementeren van een eenduidige dossierstructuur en transparante processturing

Werkwijze

Doorlooptijd

Start project: januari 2015

Implementatie: juni 2015

Resultaat

Specialisaties: